Επικοινωνία

House of Fun!
Σωκράτη Οικονόμου 9, Αλεξανδρούπολη
Σχολή Θεάτρου και Χώρος παραστάσεων
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987012529
Υπεύθυνος επικοινωνίας; Χρήστος Μπουρουλίτης

Συνεργάτες: Ηouse of Improv www.improv.gr